Toveren met gegevens levert informatie

Systemen

Home  >>  Systemen

Een stuk PHP-programmacode Computers zijn zonder enige twijfel handige machines, maar hebben als belangrijk nadeel dat ze nogal initiatiefloos zijn. Bij gebrek aan duidelijke instructies in hun eigen taal is stof verzamelen het enige waar ze goed in zijn. Witchcraft verblijft al jaren in computerland en heeft daardoor hun taal goed leren spreken. Gemakshalve wordt een dergelijk gesprek doorgaans aangeduid met het begrip ‘software’.

Gegevens & Informatie

In iedere organisatie wordt gewerkt met digitale gegevens die op diverse systemen zijn opgeslagen, worden verwerkt en geraadpleegd. Hoe meer gegevens en hoe complexer de structuur ervan, hoe lastiger het beheer wordt en hoe lastiger het wordt betekenisvolle informatie uit die gegevens te destilleren. Het antwoord op een dergelijke situatie kan liggen in de ontwikkeling van een maatwerk informatiesysteem dat geheel volgens de wensen van de klant ontworpen en gebouwd wordt, zodat deze precies de juiste informatie uit zijn gegevens krijgt.

Techniek

Niets menselijks blijkt computers vreemd, want ook zij hebben in de loop der tijd verschillende dialecten ontwikkeld waarvan er één luistert naar de naam PHP. Witchcraft heeft een voorkeur voor deze taal ontwikkeld, omdat veel open source software hierin geschreven is en het daarnaast een webbased taal is. Dit laatste is een belangrijk voordeel als het om goede bereikbaarheid en eenvoudig onderhoud van software gaat.

Daar waar open source software onverhoopt geen of een ontoereikend antwoord op uw automatiseringsvraag biedt, kan maatwerk wellicht een oplossing zijn. Hierbij wordt software volgens uw specificaties geheel op maat gemaakt, uiteraard met gebruikmaking van open source componenten waaronder het framework CodeIgniter en de database MySQL.

Freelance

Beschikt u als bedrijf over een eigen ontwikkelteam en heeft u tijdelijk behoefte aan uitbreiding daarvan dan kan Witchcraft u een helpende hand bieden in de vorm van freelance ondersteuning.
Share Button