Het uitvinden van wielen, mag een ander doen

Visie

Home  >>  Visie

Een ontspannen visie Vlijtig als wij Nederlanders zijn, is het bijna vloeken in de kerk om een eigenschap als luiheid positief te waarderen. Toch is er veel te zeggen voor een visie waarin het minimaliseren van inspanningen bij het oplossen van automatiseringsvraagstukken een belangrijke rol speelt. Een al te gretige en ijverige aanpak leidt makkelijk tot het inslaan van irrelevante zijwegen of het uitvinden van wielen. De factuur van dergelijke exercities wil niemand als crediteur op zijn bureau.

Open Source Software

Met ruim twee decennia ervaring laat Witchcraft zich inspireren door de metgezel van de tovenaar, de kat. Dit dier weet op uiterst ontspannen wijze te overleven door slim gebruik te maken van hetgeen zijn omgeving hem biedt en past zich waar nodig hieraan aan. Het equivalent hiervan in de wereld van enen en nullen heet open source software (OSS). In de loop der jaren is er voor vrijwel iedere automatiseringsvraag een open source antwoord geformuleerd. Net als de kat niet hoeft te betalen voor zijn muizen is deze softwarerelaxed cat zonder kosten voor iedereen beschikbaar en kan desgewenst, zowel wat de vorm als de werking betreft, naar eigen behoeften en inzicht worden aangepast of uitgebreid. Een ander zeer belangrijk voordeel van OSS is de onafhankelijkheid van een leverancier en het voorkomen van gedwongen winkelnering. Witchcraft zal u nooit verplichten blijvend zaken met ons te doen, simpelweg omdat onze oplossingen op OSS gebaseerd zijn. Goede relaties worden gedreven door onafhankelijkheid, niet door monopolies.

Samen met u onderzoekt Witchcraft graag hoe uw automatiseringsvraag, variërend van eenvoudige of uitgebreide website, via hippe webwinkel tot complex informatiesysteem, op basis van een open source oplossing van een ontspannen en betaalbaar antwoord kan worden voorzien.

Nullen en Enen

Waarom zie je op diverse plaatsen op deze site nullen en enen voorbijkomen? Voor de niet-technisch ingewijde een goede en gerechtvaardigde vraag. Die nullen en enen hebben te maken met de domheid van computers, zij kunnen namelijk niet verder tellen dan van nul tot één en weer terug. Deze beperking wordt ‘binair’ genoemd. Dit binaire tellen kunnen computers echter wel ontzettend snel, waardoor ze toch slim lijken. Aan de basis van alles wat op het scherm verschijnt ligt een lange reeks enen en nullen in een specifiek patroon, of het nu software of een afbeelding betreft. Vandaar.
Share Button